HER STÅR DET LITT OM OSS,INTERESSER HAR VI IKKE TID TIL-UTENOM HEST

PERSONALIA STALLGAUS:

😀 Inge Willie Nelson Aarhaug

Har jobbet en kort periode på stallen men har litt ærfaring med hest fra Valdres og vi tøyser med at han bakgrunn med sjøhester,Inge har nemlig vært på sjøen i mange år.


😀Celine

Jobber og steller som en som har arbeidet med hester hele livet,er glad i hestene og hestene liker henne,er veldig viktig i stallen tross at ho bare er 12 år-hele familien hennes har hjulpet til i stallen!!!

CELINE PRØVERIR RAMSTAD ELD FØR HANS FØRSTE START I MONTELØP,HAN DEBUTERTE PÅ 28.0 MEN TRENGER FLERE LØP FØR HAN BLIR SOM BEST I MONTE".